Ga naar de inhoud

EU herstelfonds positief voor de metaalsector

  Na lang onderhandelen bereikten de EU-leiders op 21 juli uiteindelijk toch nog een deal. Het akkoord moet de Europese economie doen herrijzen uit de economische krater die Covid-19 creëerde. De deal is niet alleen als historisch te bestempelen, ook bevat het een paar positieve elementen voor de metaalsector.

  In de geschiedenisboeken


  Op één na waren dit de langste onderhandelingen in de geschiedenis van de EU. Alleen de EU-top in Nice (december 2000) over de uitbreiding van de EU duurde ongeveer een half uur langer. Ook is dit één van de omvangrijkste herstelfondsen ooit voor EU-begrippen. Er komt een steunpakket van 750 miljard euro, bestaande uit leningen en giften, om de economische schade van de coronacrisis op te vangen. Het betekent een significante impuls voor economische groei in de EU.

  Maar dit is nog niet alles. Want bovendien is dit voor het eerst dat de EU geld op de financiële markten bijeenbrengt als een uniform blok en op basis van gedeeld risico. En het is ook nog eens de eerste keer dat de Europese Commissie zich ertoe heeft verbonden een deel van het geld uit te geven om de EU in 2050 ‘koolstofneutraal’ te maken.

  Green deal als basis

  Het was het Europees Parlement (EP) al eerder menens. In mei van dit jaar riep het EP op om in de Covid-19-herstelplannen van klimaatinvestering een prioriteit te maken. De aanbeveling van het EP aan de Europese Commissie (EC) was daarmee duidelijk. Concreet betekende dit dat de Green Deal uit november 2019 als basis van het herstelpakket moest gaan dienen om niet alleen de economie te stimuleren, maar ook om klimaatverandering tegen te gaan. Op deze manier ontstaat bovendien een hechtere link tussen de EU-begroting en verduurzaming.

  Positief voor metaalsector

  Natuurlijk zijn de exacte details over de besteding van de middelen vanuit het herstelfonds nog niet bekend. Pas in de herfst wordt daar meer duidelijkheid over gegeven. En alleen dan hebben we een goed beeld van het groene ambitieniveau.

  Naast het streven van de EC om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten, gaat de EC ook een belasting voorstellen op invoer uit landen buiten het blok met lagere CO2-emissienormen. Dit is de zogenoemde koolstof invoerbelasting voor exporteurs naar de EU. Het verschil in koolstofkosten wordt hiermee gecorrigeerd. Het zorgt niet alleen voor een gelijk speelveld, maar bevat ook een prikkel voor landen buiten de EU om hun CO2-emissienormen te herzien.

  Wat in ieder geval weer werd bevestigd is dat de metalen die het meest zijn verbonden met het duurzame beleid een belangrijke rol krijgen. Dit is positief voor veel bedrijven in de metaalsector. Want metalen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van duurzame technologieën zoals windturbines, zonnepanelen, waterkracht, geothermie, nucleaire energie, maar ook energieopslag en Carbon Capture & Storage (CCS).

  Deze column heeft op 3 augustus in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel: ‘duurzame EU helpt metaalsector‘

  Bron: ABN AMRO