Ga naar de inhoud

Spanning in metaalmarkten houdt prijzen laag

  • Relatief lage prijzen in metaalmarkten door onzekerheid over handelsbesprekingen
  • Handelsoorlog, monetaire beleid, de dollar en de economie zijn prijsbepalend in metaalmarkten
  • Basismetalen: Prijzen staan onder druk, maar herstel zit in het vat
  • Staal: Mondiale staalsector in het nauw gedreven
  • Staal (grondstoffen): Druk in staalsector krijgt grip op ijzererts en cokeskolen

  Spanning in metaalmarkten houdt prijzen laag

  Onrust in metaalmarkten

  Het is onrustig in industriële metaalmarkten dit jaar. In het eerste kwartaal was de stemming op veel metaalmarkten nog uitgelaten. Het optimisme over een handelsdeal tussen de VS en China overheerste. De hosanna-stemming draaide aan het begin van het tweede kwartaal toen bleek dat de handelsbesprekingen tussen de VS en China helemaal niet zo vlekkeloos verliepen. Ook deed de economische activiteit in de VS, China en Europa een stap terug. De spanning nam toe en de prijzen daalden.

  De zogenoemde LME-index – die de gewogen trend weergeeft in de prijzen van aluminium, koper, tin, nikkel, lood en zink – is dit jaar per saldo met krap 1% gestegen. De prijstrend in de verschillende basismetalen is nagenoeg identiek, maar per metaal zijn er verschillen. Terwijl de aluminiumprijs 6% verloor tot en met de dag van gisteren, steeg vooral de prijs van nikkel sterk dit jaar met 13%. De zinkprijs staat nu op ongeveer vergelijkbaar niveau met 1 januari en de koperprijs is met ruim 1% gedaald.

  Sinds de introductie van de importtarieven van Trump staan de staalprijzen onder druk. De importbarrières die Trump opwierp werkten disruptief door in de mondiale staalhandel. De staalsector heeft nu te maken met overvloedig staal, zwakke vraag, hogere inkoopkosten en relatief lage staalprijzen. Dat zijn uitdagende omstandigheden.

  In de komende maanden gaat een combinatie van factoren prijsbepalend worden in industriële metaalmarkten. De meest relevante daarvan zijn: de handelsoorlog, het monetaire beleid van de centrale banken van de VS (Fed), eurozone (ECB) en China (PBoC), de richting van de dollar en de economische activiteit in veel landen.

  Basismetalen: Prijzen staan onder druk, maar herstel zit in het vat

  Het centrale thema in basismetaalmarkten is het handelsconflict. Xi stelt hoge eisen waar Trump alleen onder voorwaarden aan wil toegeven. Maar die voorwaarden wil Xi niet accepteren. Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat de VS en China weer gaan praten. Een snelle oplossing voor het handelsconflict ligt echter niet voor de hand. De onzekerheid die hieruit voortvloeit is voor veel investeerders reden genoeg om basismetaalmarkten vooralsnog links te laten liggen. Want zij zijn van oordeel dat hoe langer het handelsconflict aanhoudt, hoe groter de kans is op een mondiale recessie. Dan kun je beter geen cyclische grondstoffen in je portefeuille hebben. Dat betekent bovendien dat zolang er geen bevredigende oplossing voor het handelsconflict op tafel komt, de prijzen van basismetalen relatief laag zullen blijven. Zodra echter een deal is gesloten gaan de basismetaalprijzen sterk herstellen.

  Staal: Mondiale staalsector in het nauw gedreven

  De productie van staal groeit, zonder dat daar direct een eindgebruiker voor is te vinden. De voorraden blijven hoog en op exportmarkten gaat veel goedkoop staal rond. Via belastingregimes of allerlei stimulerend economisch beleid krijgt de sector financiële steun. Het creëert een enorme pool aan inefficiënte en niet-productieve staalbedrijven. Deze zombiebedrijven zorgden ervoor dat de mondiale productiecapaciteit kon uitgroeien tot een ontembaar monster. Dit is een situatie waar de sector al langere tijd mee worstelt. En voorlopig blijft dit de sector parten spelen.

  Staal (grondstoffen): Druk op staalsector ook voelbaar in grondstofmarkten

  De prijs van cokeskolen is dit jaar met zo’n 5% gedaald, maar staat nog relatief hoog. De daling dit jaar kwam door een combinatie van hoge voorraden bij staalfabrieken, voldoende aanbod vanuit Australië en een iets zwakkere vraag naar cokeskolen. De prijs van ijzererts is dit jaar met maar liefst 70% gestegen. Een dambreuk in Brazilië zorgde voor een aanbodverstoring, terwijl de vraag naar ijzererts op peil bleef. Daarmee bevindt de ijzerertsprijs zich bijna weer op niveau van 2014. De druk op de marges van staalbedrijven blijft voorlopig hoog. Dat zorgt ervoor dat staalbedrijven op zoek gaan naar kostenreducties. De inkoop van de goedkopere typen ijzererts is daar een onderdeel van.

  Bron: ABN AMRO